Ύλη εξετάσεων μαθήματος
- Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 -

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ & ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΤΕΣΤ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΕΣΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στα ερωτηματολόγια και τεστ που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.