Εξετάσεις των φοιτητών που βρίσκονται στο πτυχίο
- Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 -

Η εξέταση του μαθήματος για τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο πτυχίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, 16.30-18.30, αμφιθ. 204.