Εξετάσεις Ιουνίου
- Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 -

Οι εξετάσεις των επι πτυχίω φοιτητών στο μάθημα θα γίνουν προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντα ( στις 26 Ιουνίου και στις 12.00'

Ευχαριστώ