Οικογένεια και Ανάπτυξη (ΨΧ79)

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 -

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας, "η κατά την εβδομάδα 24-28 Ιανουαρίου 2022 απωλεσθείσα εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα 14-18 Φεβρουαρίου 2022. Οι ώρες και τα αμφιθέατρα παραμένουν ως είχαν στον αρχικό προγραμματισμό".

Κατά συνέπεια, το μάθημα θα εξεταστεί τη Δευτέρα 14/2, στις 11.30, στα ίδια αμφιθέατρα (437, 438, 440).