Οικογένεια και Ανάπτυξη (ΨΧ79)

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
- Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 -

Το σύγγραμμα του μαθήματος είναι το Bigner, J.J. & Gerhardt, C. (2021). Σχέσεις γονέα - παιδιού. Εισαγωγή στη γονικότητα. Αθήνα: Πεδίο.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως:

Κεφάλαια 1, 2, 4, 8, 9 (σελ.258-264 και 269-287), 10