Συνάντηση 9 Ιουνίου
- Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 -

Η σημερινή συνάντηση-ώρα γραφείο δεν θα πραγμτοποιηθεί. Έχουν σταλθεί ανατροφοδότηση για τις μέχρι τώρα εργασίες. Είμαι στη διάθεσή σας.
Ο Διδάσκων