Ανάρτηση Σημειώσεων από τις παραδόσεις του μαθήματος
- Κυριακή, 21 Απριλίου 2019 -

Ανέβηκαν τα αρχεία των σημειώσεων-παραδόσεων των μέχρι τώρα μαθημάτων. Καθώς θα εξελίσσεται το εξάμηνο και τα μαθήματα θα ανεβαίνουν και τα επόμενα.

Η διδάσκουσα

Μαρία Δασκολιά