Φάκελος με υλικό για μελέτη
- Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021 -

Στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε ένα φάκελο στο Google Drive όπου έχω αναρτήσει μερικά βιβλία για να ξεκινήσετε τη μελέτη σας στο θέμα που θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο του μαθήματος:

https://drive.google.com/drive/folders/1Fz_b5TARBw0-orNqeaKOSggsT3nKvu_M?usp=sharing