Σεμινάριο Jamovi (Μέρος Β)
- Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 -

Το δεύτερο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου με αντικείμενο τη χρήση του λογισμικού Jamovi για τη στατιστική επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου, 12-2 μ.μ.

Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου είναι https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m976da262d7007a6c776a27092db6e66d ωδικός, εφόσον ζητηθεί: 2107277721)

Το σεμινάριο απευθύνεται καταρχήν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που πραγματοποιούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία με επόπτη τον κ. Παυλόπουλο, ωστόσο η παρακολούθησή του είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο/η.