Συνέχιση Εργαστηρίων - προγραμματισμός
- Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 - 12:57 μ.μ. -

Η διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων θα συνεχιστεί με βάση τον αρχικό προγραμματισμό της. Συνεπώς για την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθείται ο προγραμματισμός της 2ης εβδομάδας (13/3-17/3), όπως καταγράφεται και στο πρόγραμμα και  τη σειρά εκτέλεσης ασκήσεων.

Για την "αναπλήρωση" των ασκήσεων των τμημάτων Τετάρτης και Πέμπτης θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, ύστερα και από συνεννοήσεις με τις αντίστοιχες ομάδες ασκούμενων.

Σε απευθείας επικοινωνία με τις αντίστοιχες ομάδες θα υπάρξουν επι μέρους διευκρινίσεις.

 

από το Εργαστήριο