Κατανομή Project 2022-2023
- Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 - 5:52 μ.μ. -

Αγαπητοί και αγαπητές,

Αναρτήθηκε η κατανομή στα project, μετά και από ορισμένες αμοιβαίες αλλαγές που υπήρξαν.

Διευκρινίζεται ότι ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη η υπέρμετρη αλλαγή του πλήθους ασκούμενων σε ορισμένα project και γι'αυτό εξαρχής δόθηκε η δυνατότητα μόνο αμοιβαίων αλλαγών.

Την τρέχουσα εβδομάδα, κατά την προσέλευση όλων για άσκηση, θα δοθεί δυνατότητα για μια πρώτη επαφή και συνεννόηση με τους διδάσκοντες για την όλη διαδικασία διεξαγωγής κάθε μιας από τις εκτεταμμένες εργασίες.

για το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Λουκάς Πετροκόκκινος