Βρείτε στα έγγραφα το αρχείο των βαθμολογιών της 18/2/22
- Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 -

Σε περίπτωση απόφασής σας να ``κόψετε'' το βαθμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση θα περαστεί απορριπτικός βαθμός 4, και ο αρχικός βαθμός σας δεν θα κρατηθεί.