Εξέταση του Μαθήματος Ειδική Θεωρία ΣΧετικότητας - Φεβρουάριος 2022
- Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 -

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα έχει διάρκεια 2 ώρες. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στις 9:30,  ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των πιστοποιητικών και ταυτοπροσωπίας και να μπουν στα αμφιθέατρα/αίθουσες.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο για να οργανωθεί καλύτερα η διεξαγωγή της εξέτασης. Μετά τη λήψη των στοιχείων του ερωτηματολογίου θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση 1-2 ημέρες πριν την εξέταση με το μοίρασμα των φοιτητών/τριών στα αμφιθέατρα/αίθουσες. 

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί δια ζώσης

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα θα πρέπει: 

(α) να προσκομίσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

(ι) Πιστοποιητικό εμβολιασμού

(ιι) Πιστοποιητικό νόσησης (έως 90 ημερών)

(ιιι) Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, εξέτασης PCR έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εξέτασης rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

(β) να προσκομίσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάποιο αξιόπιστο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

(γ) να φορούν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ προστατευτική μάσκα προσώπου (η οπόια εξάλλου είναι υποχρεωτική για όλους σε όλους τους χώρους του Τμήματος Φυσικής). Σύμφωνα με τις οδηγίες, συστήνεται η χρήση μάσκας αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

(δ) να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Φοιτητές που αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να στείλουν αίτημα, μέχρι την έναρξη της εξέτασης, για προφορική εξέταση από επιτροπή διδασκόντων, στα "Μηνύματα" του eclass. Η απουσία των φοιτητών από τις εξετάσεις λόγω νόσησης από Covid-19 προκύπτει μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass (hhtp://edupass.gov.gr/). Όσοι νοσούν και δεν έχουν πρόσβαση στο edupass έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης είτε θετικού μοριακού τεστ (PCR) είτε θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικούς τρόπους, καταθέτουν το αίτημά τους χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση με μήνυμα του eclass και ενημερώνονται από τους διδάσκοντες.