Ασκήσεις ΕΘΣ
- Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 -

Επικαιροποιήθηκε το αρχείο με τις ασκήσεις καθώς και το αρχείο των σημειώσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε τις βιντεοσκοπήσεις μαζί με συνοπτική περιγραφή τού τι συζητήθηκε σε κάθε διάλεξη, στα "Πολυμέσα".

https://eclass.uoa.gr/modules/video/index.php?course=PHYS268&cat_id=603