Διαλέξεις
- Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 -

Οι διαλέξεις της ΓΘΣ θα γίνονται κάθε Πέμπτη 9-12 μμ στην αίθουσα που έχει ανακοινωθεί. Η Κοσμολογία παραμένει ως έχει.