Διαλέξεις
- Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 -

Oi διαλέξεις του μαθήματος έχουν ως εξής: To κομματι της Κοσμολογίας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 9-11 π.μ. Το κομμάτι της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 10:00-13:00. Oι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα Κωτσάκη.