Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος
- Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 10:38 μ.μ. -

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι τις 27/9/2023 το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί και αφορά την συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος στις 4/10/2023.