Ερωτηματολόγιο για τον καθορισμό της ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος
- Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 - 5:56 μ.μ. -

Έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο που αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης στο μάθημα. Παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2023.