Παλαιές Βαθμολογίες
- Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - 1:12 μ.μ. -

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και δεν έχει περαστεί ο βαθμός τους (επειδή δεν το είχαν δηλώσει) να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες στις διευθύνσεις

 

dfrantz@phys.uoa.gr

η

gdiam@phys.uoa.gr

έως την Τετάρτη 5-10.