Σύνδεσμος Webex για τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
- Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 -

Ακολουθεί ο σύνδεσμος Webex για τις παρουσιάσεις της Δευτέρας, 24/2/2022. Υπενθυμίζεται ότι συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές σε όλες τις παρουσιάσεις. 

Παρουσιάσεις Εργασιών Εργαστηρίου Κατεύθυνσης Αστροφυσικής
Hosted by Ioannis Daglis

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf2007e653458e5d5540881735b8918bd
Monday, Jan 24, 2022 10:00 am | 4 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2732 610 0352
Password: Yz2CCDUMz37

Join by video system
Dial 27326100352@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 273 261 00352