Φυσική 2 (Χημικού Τμήματος) (CHEM201)

Ανακοινώσεις

Δευτέρα 30/3
- Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 -

Δευτέρα 30/3

Ρεύμα. Μικροσκοπική ανάλυση της αντίστασης. Νόμος Ohm. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή. Σταθερά χρόνου.