Φυσική 2 (Χημικού Τμήματος) (CHEM201)

Ανακοινώσεις

19/3
- Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 -

Πέμπτη 19/3

Δυναμική ενέργεια σημειακών ή σφαιρικά κατανεμημένων φορτίων.

Κινηματική φορτίων με τη βοήθεια της δυναμικής ενέργειας. Έννοια του δυναμικού.