Μετακύλιση ώρας μαθήματος λόγω εκτάκτου εργαστηρίου
- Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 -

Ενημέρωνονται οι ενδιαφερόνοι/ες ότι το σημερινό μάθημα θα ξεκινήσει στις 12 αντί για 11πμ λόγω εκτάκτου προπτυχιακού εργαστηρίου.

Ο διδάσκων

ΘΜ