Εναρξη μαθήματος 2020-2021
- Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 11:31 π.μ. -

  Οι  παραδόσεις του μαθήματος Πυρηνική Φυσική  (18205/18210)

προγραμματίζονται να αρχίσουν για το τρέχον ακαδημαΪκό έτος 2020-2021

την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 2μμ και να λαμβάνουν χώρα:

Τρίτη 2μμ-4μμ  και Πέμπτη 2μμ-4μμ.

   Λόγω της προς το παρόν  απαγόρευσης παρακολούθησης μαθημάτων με

φυσική παρουσία που επιβάλλει η  πανδημία του κορωνοΪού θα  ξεκινήσει το

μάθημα εξ αποστάσεως.

   Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται  να το παρακολουθήσουν

να επικοινωνήσουν με  τους διδάσκοντες ως τις 5 Μαρτίου  2021 ώστε να

καθοριστεί ο τρόπος παρακολούθησης του.

  

                                                              οι  διδάσκοντες

                                                Ε.Μαυρομμάτη          Ε.Στυλιάρης

                                       emavrom@phys.uoa.gr     stiliaris@phys.uoa.gr