Εναρξη Μαθήματος 2018-2019
- Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 -

  Οι παραδόσεις του μαθήματος Πυρηνική Φυσική (14202)  θα αρχίσουν την Τρίτη 12

Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2.00μμ  στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Πυρηνικής 

Φυσικής και Στοιχειωδών  Σωματιδίων.

 

  Οι  ώρες του μαθηματος   προγραμματίζονται να είναι:

  Τρίτη:2.00μμ-5.00μμ και Πεμπτη:2.00μμ-5.00μμ 

 

  Οι διδάσκοντες

  Ε.Μαυρομμάτη,Ε.Στυλιάρης