Ώρες μαθήματος
- Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016 -

Τςλικά οι ώρες του μαθήματος θα είναι : Δευτέρα 12-14 και Παρασκευή 10-12.