Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)

Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ"
- Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 - 9:00 π.μ. -

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο μάθημα επιλογής "ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ" να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος μέχρι και την 20η Ιουνίου 2024, το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://survey.uoa.gr/L331181

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον μελλοντικό σχεδιασμό και την βελτίωση του μαθήματος. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος