Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (11/10/2021)
- Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 -

Τα αποτελέσματα του μαθήματος της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ της Επαναληπτικής Εξεταστικής 2020-2021 (ημερομηνία εξέτασης 11-10-2021) βρίσκονται στο έγγραφο  MedPhys_SCORE_2021_10.pdf  στον αντίστοιχο φάκελο των αποτελεσμάτων.

Οι διδάσκοντες