ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΜΑΡ-2017)
- Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 -

Τα αποτελέσματα της επί πτυχίω εξέτασης στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (27-Μαρ-2017) βρίσκονται στο αρχείο MedPhys_SCORE_2017_03.pdf στον αντίστοιχο φάκελο των αποτελεσμάτων.

Οι διδάσκοντες