Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού IΙ” με φυσική παρουσία, για τους Φοιτητές που τα παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
- Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 -

Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού IΙ” με φυσική παρουσία, για τους Φοιτητές που τo παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, για όσους φοιτητές απουσιάσουν την Τρίτη 13/7/21, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία αναπλήρωσης.

Η ημέρα που θα γίνει η αναπλήρωση είναι η Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10πμ για τις ασκήσεις του επιμέρους Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής.

Η κατανομή των φοιτητών σε αίθουσες θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των Εργαστηρίων του Ιουλίου 2021.

Την παραπάνω ημέρα δεν θα εξετάζονται μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

Για κάθε σχετική διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των “Εργαστηρίων Κορμού ΙΙ”, παρακαλώ στείλτε email μόνο στο physlabk2@phys.uoa.gr.