Υπενθύμιση Δήλωσης Συμμετοχής στο Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού Ι” με φυσική παρουσία, για τους φοιτητές/φοιτήτριες που τo παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
- Κυριακή, 29 Αυγούστου 2021 -

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της 25/8 σχετικά  με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού I” με φυσική παρουσία, για τους φοιτητές/φοιτήτριες που τo παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Υπενθυμίζεται ότι, όποιος φοιτητής/φοιτήτρια έχει απουσία στο “Εργαστήριο Κορμού Ι” και δεν προσέλθει στα συμπληρωματικά εργαστήρια Κορμού Ι, χάνει το εργαστήριο.