Δήλωση Συμμετοχής στο Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού Ι” με φυσική παρουσία, για τους φοιτητές/φοιτήτριες που τo παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
- Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 -

Δήλωση Συμμετοχής στο Συμπληρωματικό “Εργαστήριο Κορμού Ι” με φυσική παρουσία, για τους φοιτητές/φοιτήτριες που τo παρακολούθησαν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, για όσους φοιτητές/φοιτήτριες απουσίασαν τη Δευτέρα 12/7/21 ή/και την Τετάρτη 14/7/21, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία αναπλήρωσης για τα “Εργαστήρια Κορμού Ι”. Οι ημέρες που θα γίνουν οι αναπληρώσεις είναι η Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10πμ για τις ασκήσεις του επιμέρους Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής και η Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10πμ, για τις ασκήσεις του επιμέρους Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος.

 

Για να μπορεί να γίνει η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών σε αίθουσες θα πρέπει οπωσδήποτε οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα έως και τη Δευτέρα 30/8 στο “Ερωτηματολόγιο” που έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του “Εργαστηρίου Κορμού Ι”.

 

Τονίζεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να προσέρχονται στον χώρο μπροστά από την είσοδο της αντίστοιχης αίθουσας (που θα ανακοινωθεί την Τρίτη 31/8) 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, έχοντας μελετήσει πολύ καλά τα πειράματα που αντιστοιχούν στο σχετικό επιμέρους εργαστήριο, από τον εργαστηριακό οδηγό που έχει αναρτηθεί στο eclass.

 

Για να επιτραπεί η είσοδος τους στην αίθουσα, θα πρέπει οπωσδήποτε οι φοιτητές/φοιτήτριες να καταθέσουν κατά την είσοδό τους, είτε το υπογεγραμμένο έντυπο/υπεύθυνη δήλωση αρνητικού self test ή rapid test είτε την βεβαίωση πλήρους εμβολιασμού τους είτε πιστοποιητικό νόσησης από Covid-19.

Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες, σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο Τμήμα Φυσικής, θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου.

 

Όποιος φοιτητής/φοιτήτρια έχει απουσία στο “Εργαστήριο Κορμού Ι” και δεν προσέλθει στα συμπληρωματικά εργαστήρια Κορμού Ι, χάνει το εργαστήριο.

 

Για κάθε σχετική διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των “Εργαστηρίων Κορμού Ι”, παρακαλώ στείλτε email μόνο στο physlabk1@phys.uoa.gr.