Τελικά Αποτελέσματα "Εργαστηρίου Κορμού Ι", 2018-2019
- Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 -

Αναρτήθηκαν στη σελίδα του "Εργαστηρίου Κορμού Ι" στο eclass, στο πεδίο "Εγγραφα" τα Τελικά αποτελέσματα του "Εργαστηρίου Κορμού Ι" 2018-2019.

 

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί επίσης και έξω απο τη Γραμματεία του Τομέα Ε, δίπλα απο το "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής".