Επικοινωνία με διδάσκοντα
- Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές:

Ι.Σ. (ΑΜ: 201300196)
Ν.Κ. (ΑΜ: 201400105)
Ε.Φ. (ΑΜ: 201600196)

να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντά τους στο εργαστήριο Κορμού Ι (Αστροφυσική).