Βρέθηκε USB flashdisk
- Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 -

Στο εργαστήριο Κορμού Ι του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος βρέθηκε ενα USB φλασάκι. Όποιος το έχασε να ερθει να το πάρει.