Εγγραφές και Έναρξη "Εργαστηρίου Κορμού Ι" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
- Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 -

Οι εγγραφές στο “Εργαστήριο Κορμού Ι” του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο eclass, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, και ώρες 2:00μμ-3:00μμ ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που φέτος φοιτούν στο 3ο έτος (δηλαδή έχουν ΑΜ που ξεκινάει από 2016) και 3:00-3:30μμ ΚΑΙ για τους φοιτητές παλαιότερων ετών (αυτό γίνεται λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στο κάθε τμήμα, επομένως, όπως είχε ανακοινωθεί και τα προηγούμενα χρόνια, προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται φέτος στο 3ο έτος σπουδών τους).

Η εγγραφή σε κάθε τμήμα θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρονική στιγμή της εγγραφής του κάθε φοιτητή, όπως αυτή θα καταγραφεί ηλεκτρονικά από το σύστημα. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγράψει ΜΟΝΟ τον εαυτό του (αυτό γίνεται λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στο κάθε τμήμα, επομένως, όπως είχε ανακοινωθεί και τα προηγούμενα χρόνια, προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι φοιτητές/-τριες που βρίσκονται φέτος στο 3ο έτος σπουδών τους)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class. Επομένως, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Εργαστήριο, θα πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, το συντομότερο δυνατό.

Κάθε φοιτητής/τρια εκτελεί 10 ασκήσεις, που θα πραγματοποιούνται στους χώρους των Εργαστηρίων Περιβάλλοντος (Π), Αστροφυσικής (Α) και Ηλεκτρονικής (Η), με κυκλική εναλλαγή ασκήσεων.

Οι "Σειρές" που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ι, 2018-2019

 

Τετάρτη 3/10

15/10-19/10

22/10-26/10

29/10-2/11

5/11-9/11

12/11-16/11

19/11-23/11

26/11-30/11

3/12-
7/12

10/12-
14/12

17/12-
21/12

1η Σειρά

 

Εγγραφές

2:00μμ-3:30μμ

(MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

Π1

Π2

Π3

Π4

Α1

Α2

Α3

Α4

Η1

Η2

2η Σειρά

Α1

Α2

Α3

Α4

H1

H2

Π1

Π2

Π3

Π4

όπου με Α, Π, Η, σημειώνονται τα επιμέρους εργαστήρια του Εργαστηρίου Κορμού Ι, όπως αναφέρονται παραπάνω ενώ οι δείκτες 1, 2, 3 και 4, αναφέρονται στον αύξοντα αριθμό της άσκησης του κάθε επιμέρους εργαστηρίου. Όπου υπάρχει παύλα οι φοιτητές/-τριες της συγκεκριμένης σειράς δεν ασκούνται σε κάποιο εργαστήριο τη συγκεκριμένη εβδομάδα. 

Τα τμήματα του εργαστηρίου Κορμού Ι που αναμένεται να λειτουργήσουν σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις προτιμήσεις των φοιτητών, είναι τα ακόλουθα:

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Τμήμα 1ο: 9:00πμ-11:30πμ

Τμήμα 3ο: 10:00πμ-12:30μμ

Τμήμα 6ο: 9:00πμ-11:30μμ

Τμήμα 2ο: 4:00μμ-6:30μμ

Τμήμα 4ο: 1:00μμ-3:30μμ

Τμήμα 7ο: 1:00μμ-3:30μμ

 

Τμήμα 5ο: 4:00μμ-6:30μμ

 

Είναι πιθανό, ανάλογα με τις επιλογές και τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν, να μη λειτουργήσουν τελικά κάποια από τα παραπάνω τμήματα.

Οι φοιτητές/τριες θα κατανεμηθούν σε τμήματα (ημέρα και ώρα που θα ασκούνται στο εργαστήριο) με βάση τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους και με προτεραιότητα, που θα εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της εγγραφής τους, όπως θα αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του eclass. Οι φοιτητές/-τριες δεν επιλέγουν σειρά που θα ακολουθήσουν αλλά μόνο Τμήματα. Η κατανομή των φοιτητών σε σειρές (δηλαδη ποια θα είναι η πρώτη άσκηση στην οποία θα ασκηθούν) και τμήματα (δηλαδή ημέρα και ώρα που θα ασκούνται στο "Εργαστήριο Κορμού Ι") θα ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή 7/10/18, στο eclass.

Παράδειγμα παρακολούθησης Τμήματος: αν κάποιος/-α φοιτητής/-τρια ενημερωθεί ότι θα ασκείται κάθε Τρίτη 10:00πμ-12:30μμ στην 2η σειρά, σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των εργαστηρίων θα πρέπει να προσέλθει στο “Εργαστήριο Αστροφυσικής”, προετοιμασμένος/-η για την πραγματοποίηση και εξέταση της άσκησης Α1, όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο των Εργαστηρίων Κορμού Ι, την Τρίτη στις 10:00πμ. Την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να προσέλθει την ίδια μέρα και ώρα, επίσης στο εργαστήριο Αστροφυσικής προετοιμασμένος για την άσκηση Α2, κ.ο.κ.

Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κατά την εγγραφή τους ΜΟΝΟ την προτίμηση τους σε Τμήματα.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές για την εγγραφή τους είναι η ακόλουθη:

Για να εγγραφεί ο κάθε φοιτητής στο “Εργαστήριο Κορμού Ι” θα πρέπει να το εντοπίσει μέσα στην πλατφόρμα e-class. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει από την αριστερή στήλη την επιλογή “Εργασίες”. Εκεί, την ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω, θα ανοίξει μια εργασία η οποία θα έχει τίτλο “Εγγραφές στο Εργαστήριο Κορμού Ι”. Όταν θα γίνει αυτό κάθε φοιτητής θα πρέπει να μπει στην εργασία αυτή και να στείλει τα εξής στοιχεία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (σε περίπτωση που δεν στείλει όλα τα παρακάτω στοιχεία, χάνει την προτεραιότητα του και εγγράφεται στο τέλος, σε όποιο τμήμα υπάρχει κενή θέση):

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου
  2. ΟΛΑ τα τμήματα του εργαστηρίου (και τα 7, όπως αναφέρονται παραπάνω) με τη σειρά που τον ενδιαφέρουν (το πρώτο τμήμα που θα αναφέρει θα είναι αυτό που θα τον ενδιαφέρει περισσότερο).

Παράδειγμα: Έστω ότι κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται περισσότερο για το Τμήμα 3 (της Τρίτης), στη συνέχεια για το Τμήμα 7 (της Πέμπτης) και τέλος για το Τμήμα 1 (της Δευτέρας). Όταν θα συμπληρώσει τη σειρά των τμημάτων των εργαστηρίων που τον ενδιαφέρουν, αν γράψει μόνο: Σειρά προτίμησης τμημάτων: 3, 7, 1, τότε η επιλογή του δε θα ληφθεί υπόψη και θα τοποθετηθεί στο τέλος, σε τμήμα που θα έχει κενές θέσεις. Για να είναι έγκυρη η επιλογή του, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει στη σειρά προτεραιότητας επιλογής τμημάτων ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ αναφέρονται παραπάνω. Δηλαδή θα πρέπει να γράψει (ενδεικτικά): Σειρά προτίμησης τμημάτων: 3, 7, 1, 2, 4, 5, 6. Μόνο τότε η επιλογή του θα ληφθεί υπόψη.

Ο λόγος που απαιτείται η συμπλήρωση όλων των τμημάτων με σειρά προτεραιότητας, είναι ότι η χωρητικότητα του κάθε τμήματος είναι πεπερασμένη και επομένως, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα στείλει ο/η κάθε φοιτητής/-τρια την επιλογή του/της (η οποία καταγράφεται στο σύστημα), θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν υπάρχει κενή θέση στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ή 7η επιλογή του.

Κατά την επιλογή Τμήματος, ο κάθε φοιτητής, δε θα γνωρίζει αν θα έχει εγγραφεί στην 1η ή τη 2η σειρά. Η τελική κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα και Σειρές, θα ανακοινωθεί (στο eclass, στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής καθώς και έξω από τη Γραμματεία του Τομέα Ε) την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Η έναρξη του “Εργαστηρίου Κορμού Ι” θα πραγματοποιηθεί, για όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί, την εβδομάδα 15/10/18-19/10/18, ανάλογα με το τμήμα που έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής να παρακολουθήσει και σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Επίσης, την Παρασκευή 5/10/18 και ώρες 11πμ-1μμ, θα πρέπει οι φοιτητές να παραλαμβάνουν το φυλλάδιο του “Εργαστηρίου Κορμού Ι” από τη Γραμματεία του Τομέα Ε, Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού, υποχρεωτικά με τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Το φυλλάδιο του "Εργαστηρίου Κορμού Ι" περιέχει τις ασκήσεις και των τριών επιμέρους εργαστηρίων καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου Κορμού Ι τον οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μελετήσει και κατανοήσει απόλυτα πριν την έναρξη των εργαστηρίων. Σημειώνεται ότι και το φυλλάδιο των εργαστηρίων καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλώ στέλνετε email ΜΟΝΟ στη διεύθυνση: physlabk1@phys.uoa.gr

 

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές αφορούν ΜΟΝΟ τους φοιτητές του νέου Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή με έτος πρώτης εγγραφής στο Τμήμα Φυσικής το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Όσοι από τους φοιτητές που ακολουθούν το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής (δηλαδή έχουν εγγραφεί στο Τμήμα πριν από το 2011) χρωστούν κάποιο ή κάποια από τα επιμέρους εργαστήρια "Αστροφυσικής", "Φυσικής Περιβάλλοντος" και "Ηλεκτρονικής", θα πρέπει να επικοινωνήσουν από 2/10 έως 4/10 με τους υπεύθυνους των συγκεκριμένων εργαστηρίων μέσω email, για να ενημερωθούν σχετικά με το πως και πότε θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου.

Οι υπεύθυνοι για κάθε επιμέρους εργαστήριο είναι οι ακόλουθοι:

Εργαστήριο Αστροφυσικής: Δ. Χατζηδημητρίου (deshatzi@phys.uoa.gr)

Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος: Ν. Καλτσουνίδης (nkalts@phys.uoa.gr)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής: Ε. Νισταζάκης (enistaz@phys.uoa.gr)