Αξιολόγηση "Εργαστηρίου Κορμού Ι", 2017-2018
- Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 -

Καλησπέρα σας.

 

Η ηλεκτρονική σελίδα αξιολόγησης του "Εργαστηρίου Κορμού Ι" 2017-2018, βρίσκεται στη διεύθυνση, https://survey.uoa.gr/L983562.

 

H συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι ανώνυμη και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα διδασκαλίας μαθημάτων του εξαμήνου.

 

Χρόνια πολλά σε όλους