Εγγραφές και Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας "Εργαστηρίου Κορμού ΙΙ", 2018-2019
- Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 -

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του "Εργαστηρίου Κορμου ΙΙ" στο eclass, σχετικα με τις εγγραφές και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του "Εργαστηρίου Κορμού ΙΙ", 2018-2019.