Αναβολή "Εργαστηρίων Κορμού Ι" της Πέμπτης 8/12/16
- Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016 -

Τα "Εργαστήρια Κορμού Ι" της Πέμπτης 8/12/16 αναβάλλονται, λόγω της ακινητοποίησης των λεωφορείων την ημέρα αυτή και θα αναπληρωθούν, όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των Εργαστηρίων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

(α) οι φοιτητές που θα παρακολουθούσαν το τμήμα της Πέμπτης 8/12 και ώρα 9:00πμ-12:00μμ, θα προσέλθουν για την πραγματοποίηση της άσκησης, την Παρασκευή 9/12 και ώρα 1:30μμ-4:00μμ.

(β) οι φοιτητές που θα παρακολουθούσαν το τμήμα της Πέμπτης 8/12 και ώρα 1:00μμ-4:00μμ, θα προσέλθουν για την πραγματοποίηση της άσκησης, την Παρασκευή 8/12 και ώρα 11:00πμ-1:30μμ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στα επιμέρους εργαστήρια, ακριβώς στην ώρα τους και χωρίς καμία καθυστέρηση, ώστε να προλάβουν να υλοποιήσουν την άσκηση τους αλλά και για να μη χρεωθούν με απουσία.