Κατανομή φοιτητών στα Τμήματα του Εργαστηρίου Κορμού Ι, 2018-2019
- Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 -

Η κατανομή των φοιτητών στα Τμήματα του Εργαστηρίου Κορμού Ι, 2018-2019, έχει ήδη αναρτηθεί στο πεδίο "Έγγραφα" της ιστοσελίδας του "Εργαστηρίου Κορμού Ι" στο eclass.

 

Σημειώνεται ότι:

(1) Με βαση τον αριθμό των φοιτητών που προσήλθαν να εγγραφούν δεν ενεργοποιηθηκαν ολα τα τμήματα του Εργαστηρίου Κορμου Ι, που αρχικα είχαν ανακοινωθεί. Η επιλογή των τμηματων που ενεργοποιήθηκαν τελικα, εγινε λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση, όλων των φοιτητών που εγγραφηκαν, σε συγκεκριμένα τμήματα.

(2) Η συμμετοχή του κάθε φοιτητή σε συγκεκριμένο Τμήμα/Σειρά του εργαστηρίου προέκυψε με βάση τη σειρά προτεραιότητας τη δήλωσης του, την ημέρα των εγγραφών, καθώς και τη σειρά επιλογής Τμημάτων που είχε επιλέξει.