*** ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ στα Εργαστήρια Φυσικής II και IV ΑΜΕΣΩΣ ***
- Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 - 11:21 π.μ. -

Από τον Πρόεδρο και τους συντονιστές των Εργαστηρίων Φυσικής II και IV μας ζητήθηκε να βγάλουμε ανακοίνωση προς όλους-ες τους-τις εγγεγραμμένους φοιτητές-τριες των Εργαστηρίων Φυσικής Ι και ΙΙΙ, η οποία να ζητάει από τους φοιτητές -τριες να εγγραφούν ΑΜΕΣΩΣ στα Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ και IV και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν εκεί για τις εγγραφές.