παράδοση εργαστηριακών αναφορών έως 13 Φεβρουαρίου 2022
- Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου 2022 -

Αγαπητοί-ες φοιτητές-τριες,

Η τελευταία προθεσμία για την παράδοση των εργαστηριακών αναφορών είναι 13 Φεβρουαρίου 2022.

Ευχές!