Δήλωση Συμμετοχής στο Συμπληρωματικό Εργαστήριο Φυσικής 3, Ακαδ. Έτος 2021-2022
- Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 -

Όσοι-ες φοιτητές-τριες ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν το Εργαστήριο Φυσικής 3 του Ακαδ. Έτους 2021-2022, αλλά απουσίασαν κατά τη διάρκεια της κανονικής εργαστηριακής διαδικασίας κατά το παρόν εξάμηνο, σε μία ή περισσότερες ασκήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσουν μέχρι και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2021, στη σχετική εφαρμογή, η οποία βρίσκεται στην η-τάξη, στην επιλογή “Εργασίες” και έχει τίτλο “Δήλωση απουσίας στο Εργαστήριο Φυσικής 3, 2021-2022”.

 

Οι φοιτητές-τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν:

 

(α) Ονοματεπώνυμο

 

(β) ΑΜ

 

(γ) Τις ασκήσεις στις οποίες έχουν απουσιάσει.

Κωδικός (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8) και Τίτλος, όπως φαίνεται αναλυτικά, παρακάτω.

 

(δ) Επίσημη (δηλαδή του ΕΚΠΑ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας,

 

(ε) Τηλέφωνο επικοινωνίας. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά βοηθάει αν χρειαστεί άμεση ενημέρωση.

 

Το συμπληρωματικό εργαστήριο, αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί σε κάποια από τις ημερομηνίες

Παρασκευή 21-1-2022

Πέμπτη 27-1-2022

Παρασκευή 28-1-2022

 

Η κατάταξη των φοιτητών στα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν, θα ανακοινωθεί μέχρι την Τετάρτη 19/1/2022, στην η-τάξη.

 

Τονίζεται πως όσοι-ες φοιτητές-τριες δεν προσέλθουν στο συμπληρωματικό Εργαστήριο Φυσικής 3, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασκήσεων στις οποίες έχουν απουσιάσει, χάνουν το Εργαστήριο Φυσικής 3 και το επαναλαμβάνουν ολόκληρο σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

Για οποιαδήποτε σχετική απορία, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλ. ταχ. μόνο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: csimseri@phys.uoa.gr ή eskordas@phys.uoa.gr

 

Κωδικοί και Τίτλοι Ασκήσεων “Εργαστηρίου Φυσικής 3”:

Γ1: Φασματοσκόπια φράγματος και πρίσματος

Γ2: Ισόθερμη μεταβολή ιδανικού αερίου – Κύκλος Otto

Γ3. Μέτρηση ταχύτητας διαδόσεως διαμηκών κυμάτων και ελαστικών σταθερών σε στερεά υλικά

Γ4: Μέτρηση εστιακής αποστάσεως συγκλίνοντος φακού, σφάλματα φακών

Γ5: Μελέτη πολωμένου φωτός και μέτρηση στροφικής ικανότητας με πολωσίμετρο

Γ6: Μετρήσεις με συμβολόμετρο Michelson

Γ7: Μελέτη κυματικών φαινομένων με μικροκύματα

Γ8: Φαινόμενο Doppler στον αέρα