Ελέγξτε αν έχουν ανεβεί όλες οι εργασίες σας στις "Εργασίες"
- Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 -

Όταν υποβάλετε εργασίες στις "Εργασίες", ελέγχετε πως παραμένουν και οι δύο.

Σε περίπτωση που η δεύτερη σβήνει την πρώτη ανεβάστε τες ταυτόχρονα.

Και σε περίπτωση λάθους ειδοποιήστε τους - τις διδάσκοντες-ουσες.