Εγγραφές για το Συμπληρωματικό Εργαστήριο και άλλες ρυθμίσεις
- Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 -

1. Καλούνται όσοι-ες φοιτητές-τριες απουσίασαν σε μια (1) άσκηση [ή σε δύο (2) ασκήσεις κατά μέγιστο, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι δικαιολογημένη, αλλά πρέπει απαραιτήτως να έχουν προσκομίσει το δικαιολογητικό έως τη Δευτέρα 20/1] από το φετινό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ να δηλώσουν (έχει δημιουργηθεί ήδη στην η-τάξη εργασία με τίτλο “Απουσία ... Σε ποια άσκηση, Σε ποιο τμήμα;”) :
Α) σε ποια άσκηση απουσίασαν, και Β) σε ποιο τμήμα ανήκαν
Προθεσμία: Δευτέρα 20-1-2020, ώρα 23:55.
Το ίδιο ισχύει για όσους-ες χρωστούν έως 1 άσκηση από παρελθόντα έτη και θα εξασκηθούν στο Συμπληρωματικό
Εργαστήριο φέτος.

Η παράδοση της εργασίας της συμπληρωματικής εξάσκησης θα γίνει στον-στην διδάσκοντα-διδάσκουσα του τμήματος τους. Θα γίνει προσπάθεια η συμπληρωματική εξάσκηση να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 21-24/1/2020. Υπενθυμίζουμε πως απουσία στο συμπληρωματικό συνεπάγεται χάσιμο του εργαστηρίου. Μη παράδοση γραπτού σε άσκηση συνεπάγεται βαθμό μηδέν σε αυτή την άσκηση.

2. Όσοι-ες φέτος εξασκήθηκαν σε μια άσκηση ή σε ένα κύκλο τον οποίο χρωστούσαν από παρελθόν έτος (μόνο αυτοί-ες), καλούνται να παραδώσουν τις ασκήσεις στον κ. Συσκάκη (και μόνο). 
Οι υπόλοιποι-ες (φετινοί-ες) θα παραδώσουν την εργασία της συμπληρωματικής εξάσκησης στον-στην διδάσκοντα-διδάσκουσα του τμήματος τους.

Ευχές,


Ε.Σ. και Κ.Σ.