Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων/Εργαστηρίων
- Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020 -

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων/εργαστηρίων έχουν ήδη αναρτηθεί και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τα συμπληρώσουν λέγοντας την άποψη τους για τα μαθήματα/εργαστηρια που παρακολουθήσαν. Τονίζεται ότι, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι ανώνυμη.

Η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://survey.uoa.gr, όπου ο κάθε φοιτητής συνδέεται με το username και το password που διαθέτει στο my-studies.