Κατάθεση Σχεδίου Μαθήματος από τις Ομάδες Φοιτητών για τη Διδασκαλία “Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής I και ΙΙ” σε Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 6/2/20 και την 7/2/20, καθώς και κάποιες Διευκρινίσεις
- Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 -

Κατάθεση Σχεδίου Μαθήματος από τις Ομάδες Φοιτητών για τη Διδασκαλία “Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής I και ΙΙ” σε Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 6/2/20 και την 7/2/20, καθώς και κάποιες Διευκρινίσεις

 

 

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της απόκτησης Εκπαιδευτικής εμπειρίας και επάρκειας για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές του δεύτερου έτους που παρακολουθούν το “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ”, να πραγματοποιήσουν διαλέξεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε μορφή διδασκαλίας, σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 6/2/20 και την 7/2/20.

Οι διαλέξεις/παρουσιάσεις αυτές, είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές, αφορούν συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις των Εργαστηρίων Φυσικής Ι και ΙΙ και η βαθμολογία τους θα συνυπολογιστεί στον τελικό βαθμό του “Εργαστηρίου Φυσικής III”.

Οι φοιτητές όταν θα έχουν προετοιμάσει το μάθημα που θα κάνουν στους μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν ένα PDF έγγραφο το οποίο θα το ονομάζουν “Σχέδιο Μαθήματος”, θα φαίνονται τα ονόματα και ΑΜ των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος καθώς και η άσκηση που παρουσιάζουν. Ακόμα και αν ειχαν ηδη στείλει το "Σχεδιο Μαθήματος" πριν την παρουσιαση της 22/11/19 που δεν πραγματοποιηθηκε λόγω φοιτητικών καταλήψεων, θα πρέπει να το στείλουν ξανά (το ιδιο κείμενο).

Κάθε ομάδα θα στείλει μόνο ένα σχέδιο μαθήματος. Μέσα σε αυτό θα φαίνονται αναλυτικά τα αντικείμενα τα οποία θα παρουσιαστούν στους μαθητές καθώς και ποιο κομμάτι θα προετοιμάσει/παρουσιάσει ο κάθε φοιτητής. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι από 4-6 σελίδες και θα κατατεθεί στη σχετική εφαρμογή με τίτλο “Σχέδιο Μαθήματος, Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ, Φεβρουάριος 2020” που έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του “Εργαστηρίου Φυσικής 3” στο πεδίο “Εργασίες”, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την παρουσίαση.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος που θα πραγματοποιήσουν στους μαθητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρουσίαση Power Point (δεν θα έχουν προβολικό σύστημα στη διάθεση τους) οπότε η παρουσίαση τους μπορεί να γίνει μόνο στον πίνακα που υπάρχει στην αίθουσα του εργαστηρίου και προφανώς με τη χρήση της πειραματικής διάταξης.

Επίσης υπενθυμίζεται (και τονίζεται) ότι η πειραματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τους φοιτητές και θα γίνει με τη μορφή επίδειξης στους μαθητές. Δεν θα πραγματοποιήσουν άσκηση οι μαθητές (μπορούν μόνο να βοηθήσουν υπό την επίβλεψη των φοιτητών και των επιβλεπόντων στην αίθουσα). Δεν έχουν τη γνώση, οι μαθητές, αλλά ούτε και τη δυνατότητα, στο μικρό χρονικό διάστημα παραμονής τους στο εργαστήριο, να συμμετέχουν ενεργά στην πειραματική διαδικασία.

Η συνολική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, μαζί με τις ερωτήσεις των φοιτητών δε πρέπει να είναι μικρότερη από 25 λεπτά αλλά ούτε μεγαλύτερη από 30 λεπτά.

 

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλώ να στέλνετε email μόνο στο physlabf4@phys.uoa.gr