Συγκρότηση Ομάδων Φοιτητών για τη Διδασκαλία “Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής I και ΙΙ” σε Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανακοίνωση Πρόσθετων Ωρών Πρόσβασης στο Εργαστήριο για την Υποστήριξη της Προετοιμασίας τους
- Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 -

Συγκρότηση Ομάδων Φοιτητών για τη Διδασκαλία “Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής I και ΙΙ” σε Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανακοίνωση Πρόσθετων Ωρών Πρόσβασης στο Εργαστήριο για την Υποστήριξη της Προετοιμασίας τους

 

 

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της απόκτησης Εκπαιδευτικής εμπειρίας και επάρκειας για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές του δεύτερου έτους που παρακολουθούν το “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ”, να πραγματοποιήσουν διαλέξεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε μορφή διδασκαλίας, σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διαλέξεις/παρουσιάσεις αυτές, είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές, αφορούν συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις των Εργαστηρίων Φυσικής Ι και ΙΙ και η βαθμολογία τους θα συνυπολογιστεί στον τελικό βαθμό του “Εργαστηρίου Φυσικής III”.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εντοπίσει τους συναδέλφους τους με τους οποίους θα πραγματοποιήσουν την παρουσίαση και έχουν ξεκινήσει να την προετοιμάζουν θα πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσουν στη σχετική εφαρμογή που έχει ήδη ανοίξει στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ, στο πεδίο Εργασίες και έχει τίτλο “Ομάδες Φοιτητών που Προετοιμάζουν Παρουσίαση Εργαστηριακών Ασκήσεων”, μέχρι και τη Δευτέρα 11/11/19. Στην εφαρμογή αυτή, θα μπει μόνο ένα μέλος της ομάδας και θα δηλώσει: Ονοματεπώνυμο και ΑΜ όλων των μελών της ομάδας, emails όλων των μελών της ομάδας, Ημέρα και Ώρα παρουσίασης, άσκηση που θα παρουσιάσουν.

Για όσους φοιτητές δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τους συναδέλφους τους με τους οποίους θα πραγματοποιήσουν την παρουσίαση, ένας εύκολος τρόπος για να επικοινωνήσουν μαζί τους είναι να τους στείλουν ένα email στη διεύθυνση: sph----@uoa.gr, όπου οι παύλες αντικαθίστανται με τον αριθμό μητρώου του κάθε φοιτητή. Αν παρόλα αυτά, αν δεν έχετε καταφέρει να επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας με του οποίους έχετε οριστεί να πραγματοποιήσετε την παρουσίαση θα πρέπει να προσέλθετε στο Εργαστήριο Φυσικής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα (Προσοχή: Αφορά μόνο τους φοιτητές που δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τους συναδέλφους τους και δεν έχουν στείλει τα στοιχεία τους στην εφαρμογή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο):

Δευτέρα: 3:00μμ-3:20μμ: φοιτητές με ΑΜ από 201800001-201800100

Δευτέρα: 3:20μμ-3:40μμ: φοιτητές με ΑΜ από 201800101-201800200

Δευτέρα: 3:40μμ-4:00μμ: φοιτητές με ΑΜ από 201800201-201800350

Δευτέρα: 4:00μμ-4:20μμ: φοιτητές παλαιότερων ετών

Μόλις οι φοιτητές εντοπίσουν τους συναδέλφους τους με τους οποίους θα πραγματοποιήσουν τις παρουσιάσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουν τη διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η παρουσίαση/διδασκαλία εργαστηριακής άσκησης είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του δεύτερου έτους που παρακολουθούν το εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ. Επομένως, όσοι φοιτητές του δεύτερου έτους δεν πραγματοποιήσουν την παρουσίαση θα βαθμολογηθούν με 0/10 στο κομμάτι αυτό και ο βαθμός αυτός θα συμπεριληφθεί στη βαθμολογία του εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ.

Με βάση την ανακοίνωση κατανομής των φοιτητών σε ημέρες/ώρες/ασκήσεις που θα παρουσιάσουν, η οποία ανακοινώθηκε την 3/11/19, ο φοιτητής του οποίου ο ΑΜ αναφέρεται πρώτος θα αναλάβει τη θεωρητική παρουσίαση του αντικειμένου της άσκησης, εκείνος που αναφέρεται δεύτερος θα αναλάβει την παρουσίαση του πειράματος και εκείνος που αναφέρεται τρίτος, θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν από το πείραμα. Σε περίπτωση που η ομάδα αποτελείται από 2 ή 4 φοιτητές θα γίνει μια ανακατανομή των κομματιών της παρουσίασης την οποία μπορείτε να τη συζητήσετε με τους συναδέλφους που έχουν αναλάβει την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας και θα βρίσκονται στο Εργαστήριο Φυσικής τις ώρες που έχουν ήδη ανακοινωθεί αλλά αναφέρονται και παρακάτω

Λόγω των συνεχιζόμενων καταλήψεων που έχουν αποφασιστεί από τους φοιτητές για την ερχόμενη εβδομάδα, προστίθενται ακόμα δύο τμήματα για την υποστήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας/μαθήματος στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του δεύτερου έτους που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν εργαστηριακή άσκηση στους μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εργαστηριακές ασκήσεις του Εργαστηρίου Φυσικής I και ΙΙ, τη Δευτέρα 11/11 και ώρα 3:00μμ-9:00μμ και την Τρίτη 12/11 και ώρα 3:00μμ-9:00μμ, υπό την επίβλεψη των συναδέλφων που υποστηρίζουν τη σχετική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, τις ημέρες των παρουσιάσεων, οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Εργαστηρίου Φυσικής δέκα (10) λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα έναρξης.

 

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλώ να στέλνετε email μόνο στο physlabf4@phys.uoa.gr