Διδασκαλία “Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής I και ΙΙ” από τους Φοιτητές του Δεύτερου Έτους σε Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 -

Στο πλαίσιο της απόκτησης Εκπαιδευτικής εμπειρίας και επάρκειας για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές του δεύτερου έτους που παρακολουθούν το “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ”, να πραγματοποιήσουν διαλέξεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε μορφή διδασκαλίας, σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διαλέξεις/παρουσιάσεις αυτές, είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές, θα αφορούν τις συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις και η βαθμολογία τους θα συνυπολογιστεί στον τελικό βαθμό του “Εργαστηρίου Φυσικής III”.

Η κάθε ομάδα παρουσίασης, που θα αποτελείται από 2-4, θα αναλάβει να οργανώσει κατάλληλα και να παρουσιάσει/διδάξει σε ομάδα μαθητών συγκεκριμένη άσκηση από τα Εργαστήρια Φυσικής Ι ή ΙΙ που πραγματοποίησε το περσινό ακαδημαϊκό έτος. Στη συνέχεια θα δεχτεί ερωτήσεις σχετικές με τη συγκεκριμένη άσκηση, από τους μαθητές, τις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να τις απαντήσει αναλυτικά. Οι ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν οι φοιτητές καθώς και η άσκηση που θα παρουσιάσει ο κάθε ένας, θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο eclass στην ιστοσελίδα του “Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ”.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από Δευτέρα 18/11 έως και Παρασκευή 22/11. Δε θα γίνουν όλες την ίδια ημέρα λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαστηριακών αιθουσών αλλά και του σχετικού προγραμματισμού που αφορά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών των Σχολείων. Οι ώρες διεξαγωγής τους θα είναι πρωινές και οι φοιτητές που θα κάνουν τις παρουσιάσεις θα έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την ημέρα της παρουσίασης, μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο eclass στην ιστοσελίδα του “Εργαστηρίου Φυσικής IΙΙ”.

Εξειδικευμένη διάλεξη που θα αφορά στην οργάνωση και την πραγματοποίηση της παρουσίασης/διδασκαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1/11 στις 4:00μμ, στο Αμφιθέατρο “Δημόκριτος”. Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης διάλεξης από τους φοιτητές του 2ου έτους που συμμετέχουν στο “Εργαστήριο Φυσικής IΙΙ”, είναι υποχρεωτική.

 

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλώ να στέλνετε email μόνο στο physlabf4@phys.uoa.gr