ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμπληρωματική Εξάσκηση στο Εργαστήριο Φ3, Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
- Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2019 -

Στα έγγραφα ανέβηκε η ΠΛΗΡΗΣ ανακοίνωση για τη Συμπληρωματική Εξάσκηση στο Εργαστήριο Φ3, Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019.